Jako soudní znalec, jmenovaný Krajským soudem v Českých Budějovicích v oborech :
  • ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel
  • strojírenství - autoopravárenství, posuzování technického stavu vozidel
  • doprava - doprava silniční a městská

nabízím zpracování znaleckých posudků a to zejména:
  • oceňování motorových vozidel
  • posuzování technického stavu vozidel
  • posuzování nebezpečných míst a technických parametrů pozemních komunikací v souvislosti s právními úkony
  • analýza dopravních nehod